logo
Menu
nowatorskie podejście
do problemów finansowych

Uchylenie nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym

23.02.2017

Porady prawnika

Uchylenie nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym możliwe jest z kilku przyczyn: wniosek o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności oraz powództwo przeciwegzekucyjne. Dziś opowiem o wniosku o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Na początku stycznia trafił do mnie klient, który otrzymał od komornika […]

O mnie

Filip Powroźnik, prawnik, specjalista prawa egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Zapewniam pomoc prawną dłużnikowi. Doradzam konsumentom i firmom, jak zachować płynność finansową i poradzić sobie z zadłużeniem.

Skuteczna obrona dłużnika w licytacji ruchomości

14.02.2017

Obrona przed licytacją komorniczą

Dziś ok g. 9 wyszedłem z kancelarii komorniczej niezwykle zadowolony. Dowiedziałem się, że licytacja ruchomości mojego klienta, która została wyznaczona przez komornika na dzień dzisiejszy na g. 11 w miejscu zamieszkania dłużnika, została odwołana. Taki skutek był możliwy dzięki przygotowaniu odpowiednich wniosków w toku postępowania egzekucyjnego i zapewnieniu należytej ochrony prawnej dłużnikowi. Klient trafił do […]

Wezwanie do zapłaty nie zawsze oznacza zasadność roszczenia

04.02.2017

Porady prawnika

Klient zwrócił się do mnie o pomoc prawną przy roszczeniu firmy ubezpieczeniowej o zapłatę składki ubezpieczeniowej. Firma ubezpieczeniowa przysłała do klienta wezwanie do zapłaty, uzasadniając, że klient rzekomo wykupił polisę ubezpieczeniową na samochód. Wstępna analiza posiadanej dokumentacji wskazywała na niezasadność tego roszczenia. Według klienta nie zawierał on żadnej umowy ubezpieczenia z tą firmą. Firma ubezpieczeniowa […]

Klauzula słuszności w upadłości konsumenckiej

23.01.2017

Porady prawnika

Zgłaszają się do mnie klienci, którzy prowadzili kiedyś działalność gospodarczą, lecz zamknęli ją z powodu nieopłacalności i teraz, mając zadłużenie, szukają rozwiązania w związku z przepisami o upadłości konsumenckiej. Sąd upadłościowy niechętnie podchodzi do takich dłużników, podnosząc argument, że na przedsiębiorcy ciążył obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość firmową, jeśli była ona nierentowna i przynosiła straty. […]

Masz problem z zadłużeniem? Spodziewasz się komornika? Chcesz uporządkować swoje finanse?

Już teraz umów się na konsultację